หวย ‘พญาคันคาก’ เน้นเลขนี้เป็นพิเศษ ตรงดิ่งไปแผงรีบหาซื้อก่อนใคร!

งวดนี้ 16 พ.ย. 66 เน้นมาให้เป็นพิเศษ สำหรับหวย "พญาคันคาก" ฟันฉับไปที่เลขเบิ้ล พ่วงเก็งเลขชุดสองตัวสวยๆ คอหวยเห็นแล้วอย่าพลาด รีบหาซื้อด่วน